Achtergrond en drijfveren


Priscilla van den Blink heeft haar achtergrond in de zakelijke dienstverlening. Relatiebeheer, marketingcommunicatie en projectmanagement kwamen in haar banen in de creatieve industrie en in de farmacie veelal aan de orde. Zij werkte mee aan productcampagnes en programma’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zette recentelijk een nieuw complementair medisch centrum op de kaart. Haar kracht zit ‘m in het met plezier meerdere ballen tegelijk in de lucht houden, een brug slaan tussen partijen, snel schakelen en een creatieve aanpak. Deze aspecten maken haar werkzaamheden tot een succes en leidden haar mede tot het oprichten van MissingBlink.Het credo van MissingBlink is vernieuwen, verbeteren en veranderen. Zij fungeert graag als de verbindende factor en is in staat een vertaalslag te maken bij verschillende en soms ogenschijnlijk tegengestelde behoeften en/of belangen, zoals die van het management enerzijds en de collega’s op de werkvloer anderzijds. Zij bedient bij voorkeur kleinere organisaties waarin op korte termijn zichtbare stappen voorwaarts kunnen worden gemaakt.